Årets europaresa går till Berlin, Tyskland

Hej alla!

Nu är det dags för årets nior att åka på sin skolresa.

Vi kommer att åka från skolan tidigt på söndag morgon den 18/5. Vi träffas vid skolan ca 6.00 och förväntas komma iväg senast kl 6.30.

I år kommer resan att gå till Berlin med ett stopp på hemvägen i Lübeck. Teman är ”Andra världskriget”, ”en delad stad” och ”Berlin idag”

Redan första kvällen kommer vi att titta på intressanta sevärdheter i Berlins centrum efter att vi har checkat in på hotellet och besökt en trevlig Kinarestaurang.

Vi kommer att bo på ett enkelt hotell i utkanten av Berlin.

Följ oss gärna här på hemsida där vi kommer att lägga ut dagboksberättelser och bilder.

Du kan också lämna meddelande till oss genom att skriva i ”kommentarer”.

Klicka på rubriken för att kommentera och läsa kommentarer.

Skolresegruppen gm Ingvor

berlin

Svensk skola som tävlingsarena

Med anledning av förra veckans Uppdrag granskning skriver vår verksamhetschef Lars Brandström i en debattartikel i Dagen om hur svensk skola blivit en tävlingsarena.

”Över en natt blev Profilskolans vd i Stockholm, Greger von Sivers, en rikskändis. Känd genom ”Uppdrag granskning” för att fuska och kränka, men det hela handlar också om ett skolsystem som utvecklats till en tävlings­arena där fusk lönar sig, ett skolsystem där kraven ständigt trissas upp utan att basresurserna följer med i utvecklingen…”

http://www.dagen.se/opinion/debatt/minska-tavlandet-inom-skolan/

Med anledning av Uppdrag Granskning den 30/10


Brandströmska välkomnar alla barn
!

Med anledning av Uppdrag Granskning den 30/10 vill vi tydliggöra att Brandströmska välkomnar alla barn. Vi antar elever strikt enligt gällande regler i Skollagens 10 kap 35 § (se nedan), och sorterar inte ut några efter eget tycke. När platserna på skolan inte räcker till tillämpar vi två av Skolinspektionen godkända urvalskriterier: syskonförtur och anmälningsdatum.

Skollagen 2010/800
10 kap 35 § Varje fristående grundskola ska vara öppen för alla elever som har rätt till utbildning i grundskolan. Utbildningen får dock begränsas till att avse
1. vissa årskurser,
2. elever som är i behov av särskilt stöd, och
3. vissa elever som utbildningen är speciellt anpassad för.
Huvudmannen behöver inte ta emot eller ge fortsatt utbildning åt en elev om hemkommunen har beslutat att inte lämna bidrag för eleven enligt 39 § andra stycket.
/…/

Sista stycket ovan innebär följande. För elever med omfattande behov av särskilt stöd skall kommunen ge tilläggsbelopp för att även dessa elever skall få tillgång till de skolresurser som just de är i behov av för sitt lärande. Om kommunen anser att de bättre kan hantera ett sådant elevärende inom sin egen verksamhet ges inga sådana bidrag till den fristående skolan, och eleven blir då hänvisad till kommunens skolomsorg.

Pilotprojekt för iPads i 7an och 9an

Vecka 39s stora positiva händelse var när år 7 och 9 fick ta emot sina iPads tillsammans med sina föräldrar! Det var högtidligt! Nu är vi vidare i den processen, men många frågor är fortfarande olösta och fler dyker hela tiden upp. Detta är att vara en lärande organisation. Vi samlar på dessa erfarenheter, försöker att systematisera dem och till det att nästa elevgrupp får iPads kommer vi att ha lärt oss väldigt mycket.

Se bilder på våran Facebooksida

Familjeråd

1 Oktober hade vi premiär för skolans föräldraråd. Det var mycket roligt att möta fint engagemang från dessa föräldrar och vi diskuterade hur föräldrarådets funktion skall se ut. Det skall vara ett forum mellan föräldrar och skola, där frågor kan ställas(transparens), där goda idéer kan komma fram och också en god kraft som kan vara med och driva utveckling på skolan. Tillsammans med skolledningen är Josef Cederlund med som personalrepresentant och även som ansvarig för elevrådet. Vi är glada över att ha honom med där! Det känns positivt att detta forum har kommit igång och vi ser med förväntan fram emot nästa tillfälle som är den 19 november.