Välkommen till Brandströmska Förskolan Livskraft

Brandströmska Förskolan Livskraft ligger centralt i Biskopsgården vid Vårväderstorget.

Med professionell verksamhet och kristna grundvärderingar, med trygg personal, generös och kreativ atmosfär vill vi ge våra barn den bästa miljön för att utvecklas som individer med goda framtidsutsikter, och de bästa förutsättningarna för kunskap och kreativitet – för att utvecklas till möjlighetstänkande individer.

Vi är unika i att vi erbjuder varje barn i förskoleverksamheten från 4 år undervisning på fiol enligt Suzukimetoden. Forskning visar att barn som spelar musik når större framgång i livet, och att kultur och hälsa har positiva samband.

Under fliken Verksamhet finner du mycket mer information om oss och hur vi arbetar. Kontakta oss gärna för ytterligare information.

Du är välkommen på ett besök.

  • Vi arbetar för att våra barn ska få bästa förutsättningar för fortsatta studier.
  • Vi betonar varje barns lika värde oavsett kön, religion, socialt och etniskt ursprung.
  • Vi arbetar för att varje barn, varje dag går med glädje till förskolan.
  • Vi arbetar för att våra barn ska utveckla en hög social kompetens.
  • Vi arbetar vidare med att lägga grunden för ett livslångt lärande.