Värdegrund

BRANDSTRÖMSKA ser erfaranhet av etnisk, kulturell och religös mångfald som en merit.
Vi vill lyfta fram tillvarons andliga dimension, gestaltad i kristen tro och betonar långsiktig hållbarhet för människor, andlighet och miljö.
Vår profil är den kreativa skolan där de kreativa ämnena är en naturlig del i den pedagogiska vardagen.