Välkommen till Brandströmska Skolan Nylöse

Brandströmska Skolan Nylöse ligger centralt i Gamlestaden, Göteborg.

Med professionell verksamhet och kristna grundvärderingar, med en trygg, generös och kreativ atmosfär vill vi ge våra elever en skola med de bästa förutsättningarna för kunskap, kreativitet och social mognad.


Vi har hög personaltäthet, en personal med god behörighet och hög social kompetens. Vår skolorganisation med lärarteam, elevhälsa, trygghetsteam och SYV borgar för att ditt barn får en skolgång av hög kvalitet. Skolan har specialsalar med rätt utrustning för alla ämnen, inklusive idrott i den intilliggande idrottshallen. Vi har en väl utbyggd skolhälsa.

Skolan är omgiven av naturen på ena sidan, och Göteborgs senaste och största spontanidrottsplats på den andra, där det ges inspiration och utrymme för fysiska aktiviteter både på raster och under idrottslektioner. På skolgården finns plats och utrustning för lek för de mindre barnen.

Lunchmat levereras varje dag av Kikkis Kök. Maten är omvittnat mycket god och följer de riktlinjer om näringsinnehåll myndigheterna bestämt. Barnen får varje dag välja mellan en vanlig rätt och en vegetarisk. Omsorgen om de barn som har behov av alternativ kost är mycket stor.

Brandströmska har både egen Musikskola och Skolidrottsförening som ger ytterligare möjligheter till aktiviteter.

Du är välkommen på ett besök. Kontakta oss för ytterligare information.

  • Vi arbetar för att våra elever ska få bästa förutsättningar för fortsatta studier.
  • Vi är en skola med hög personaltäthet.
  • Vi betonar varje barns lika värde oavsett kön, religion, socialt och etniskt ursprung.
  • Vi arbetar för att varje elev, varje dag går med glädje till skolan.
  • Vi arbetar för att våra elever ska utveckla en hög social kompetens.

Överklaganden och klagomålshantering

Som vårdnadshavare har du rätt att överklaga flera av de beslut som skolan fattar kring ditt barn. Följ instruktionerna i detta dokument för att göra ett sådant överklagande.

Klagomålshantering: har du andra klagomål att framföra på vår verksamhet är du välkommen att skriva till huvudmannen för skolan.

Detta kommer att tas upp på kommande styrelsemöte. Därefter får du återkoppling på ditt ärende.