Personal

163496_PERSONAL

Här jobbar engagerad personal och föräldrar tillsammans för att ge våra elever bästa tänkbara start på livet.

Behörigheten hos lärarna är god, och vi strävar i likhet med alla andra skolor att successivt anpassa personalstyrkan efter de nya krav som lagen om lärarlegitimation ställer.

Den pedagogiska personalen är indelad i olika team för de olika skolstadierna.

Vill du jobba hos hos?