Schoolsoft

På Brandströmska skolan Nylöse använder vi oss av ett webbaserat informationssystem som heter SchoolSoft. SchoolSoft underlättar våra lärares administrativa uppgifter och gör att kommunikationen mellan skolan och hemmet både förbättras och förenklas.
Ni som har barn på skolan kan gå direkt till inloggningssidan för Nylöse genom att klicka på länken nedan.

http://sms.schoolsoft.se/nylose

Kontakta skolans IT-avdelning för support på SchoolSoft .