Verksamhet – Nylöse

Brandströmska Skolan Nylöse ligger i Gamlestaden, omgiven av naturen och Göteborgs senaste och största spontanidrottsplats. Skolan har idag drygt 250 elever och 50-tal personer i personalen, där behörigheten är god. Verksamheten består av grundskola år F-9 samt ett fritidshem.

Undervisningen sker i enlighet med läroplan för den svenska skolan, men därutöver undervisar vi i Kristendomskunskap (skolans lokala val). Varje dag börjar med en kort morgonsamling och vi har också storsamlingar regelbundet. Personalen borgar för den kristna grundsyn som präglar vår skola, som också är en hjälp i elevvårdshanteringen.

Elevens val går i kreativitetens tecken, där bland annat musik och idrott finns med.

Bland våra verksamheter kan också nämnas Brandströmska Musikskolan, frivillig och avgiftsfinansierad. Idrottandet får en självklar plattform i Brandströmskas Skol IF.

Historik – Mycket har hänt sedan skolan startade 1989, men vi på Brandströmska Skolan Nylöse önskar, med Guds hjälp och föräldrars och elevers medverkan, få bevara och vidareutveckla den höga målsättning som ända sedan starten
varit och fortfarande är skolans vision:
Brandströmska skapar framtidstro genom att vara en skapande kreativ pedagogisk miljö i världsklass med kristna grundvärderingar.

1989 hade skolan 8 barn i en förskolegrupp på Ågatan i Mölndal. Initiativtagare till skolan var John Brandström och den första skolklassen bestod av 11 elever. Allteftersom skolan växte, flyttade man först till Tolltorpsskolan och sedan till Kviberg. Från och med läsåret 1999/2000 finns vår skola i Nylöseskolan i Gamlestaden i Göteborg.