Nylöse Skola och Nylöse Förskola
Leverans/Besöksadress:
Stiftelsen För Kristen Skolverksamhet
Brandströmska
Ambrosiusgatan 1
415 03 Göteborg

Livskraft Förskola
Leverans/Besöksadress:
Brandströmska förskolan Livskraft
Vårvädersgatan 10, 418 31 Göteborg

Faktureringsadress:
Stiftelsen För Kristen Skolverksamhet
Box 13091
402 52 Göteborg
Sverige

Brandströmska växel: 031-337 70 60
Fax nr: 031-337 70 69
Brandströmska e-post: info@brandstromska.se
IT-avdelningen e-post: support@brandstromska.se
Verksamhetschef/rektor: 031-788 27 67, Johannes Lyche
Biträdande rektor: 031-788 27 59 , Jeanette Bergman
Kurator: 031-14 43 34, Pontus Bill
Skolsköterska: 031-337 71 61, Ruth Trygg
Förskolechef: 073-518 07 57, Elisabet Winsnes

Ansökan

Ansökningsblankett till Brandströmska skolan Nylöse
Ansökningsblankett till Brandströmska Förskolorna

Jobba hos oss

Klicka här för lediga tjänster

Vill du anmäla ditt intresse för ev. kommande tjänster skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Vill du anmäla ditt intresse för lång eller korttids vikariat skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Glöm inte ange vilken enhet, på Brandströmska, du är intresserad att vikariera på.

Synpunkter/Klagomål

Rutiner vid Synpunkter/Klagomål

Ledighetsansökan

Blankett för ansökan om ledighet för elever

Klagomål

Blankett för klagomål mot Brandströmska förskolor eller skola

Information till alla vårdnadshavare på Brandströmska

GDPR

Göteborg, 2018-05-22

Den 25 maj, 2018 kommer personuppgiftslagen, Pul, att ändras i Sverige till GDPR (General
Data Protection Regulation).
GDPR kommer att tillämpas i alla medlemsstater inom EU. Den stora skillnaden jämfört med Pul är att GDPR innebär att ett företag inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den. De personuppgifter skolan hanterar behövs för att uppfylla skollagens krav, det vill säga för att utföra det som verksamheten kräver. För detta krävs inte samtycke men vi har ett krav på oss att ta göra kartläggning av alla personuppgifter, dokumenterade behovs-, risk- och sårbarhetsanalyser, policies, instruktioner, rutinbeskrivningar med mera. Detta kommer att ta mycket tid i anspråk. Gällande GRPR så har styrelsen ett personuppgiftsansvar, vilket
innebär att vi är ytterst ansvariga för att lagen följs. Skolan utser ett personuppgiftsbiträde som skall bevaka dessa frågor.
Stiftelsen arbetar för fullt med att säkerställa att all hantering av personuppgifter sker i enlighet med dessa nya direktiv.

Johannes Lyche, verksamhetschef
johannes.lyche@brandstromska.se
0735 180651