Kontaktinformation

Brandströmska skolan Nylöse
Brandströmska förskolan Nylöse
Ambrosiusgatan 1
Box 130 91
402 52 Göteborg Karta: Google

Brandströmska förskolan Livskraft
Vårvädersgatan 10
418 31 Göteborg Karta: Google

Stiftelsen för kristen skolverksamhet
Ambrosiusgatan 1
Box 130 91
402 52 Göteborg Karta: Google

Brandströmska växel: 031-337 70 60
Förskolechef: 0735-180 740 Agnetha A Johansson
Verksamhetschef/rektor F-6: 0735-180 651, Johannes Lyche
Rektor 7-9: 0735-180 741 , Jeanette Bergman
Kurator: 0735-180 751, Pontus Bill
Skolsköterska: 0735-180 752, Ruth Trygg
Brandströmska e-post: info@brandstromska.se
IT-avdelningen e-post: it@brandstromska.se
Fax nr: 031-337 70 69

Ansökan

Ansökningsblankett till Brandströmska skolan Nylöse
Ansökningsblankett till Brandströmska Förskolorna

Jobba hos oss

Klicka här för lediga tjänster

Vill du anmäla ditt intresse för ev. kommande tjänster skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Vill du anmäla ditt intresse för lång eller korttids vikariat skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Glöm inte ange vilken enhet, på Brandströmska, du är intresserad att vikariera på.

Synpunkter/Klagomål

Rutiner vid Synpunkter/Klagomål

Ledighetsansökan

Blankett för ansökan om ledighet för elever

Klagomål

Blankett för klagomål mot Brandströmska förskolor eller skola