Nylöse Skola och Nylöse Förskola
Leverans/Besöksadress:
Stiftelsen För Kristen Skolverksamhet
Brandströmska
Ambrosiusgatan 1
415 03 Göteborg

Livskraft Förskola
Leverans/Besöksadress:
Brandströmska förskolan Livskraft
Vårvädersgatan 10, 418 31 Göteborg

Faktureringsadress:
Stiftelsen För Kristen Skolverksamhet
Box 13091
402 52 Göteborg
Sverige

Brandströmska växel: 031-337 70 60
Fax nr: 031-337 70 69
Brandströmska e-post: info@brandstromska.se
IT-avdelningen e-post: support@brandstromska.se
Verksamhetschef/rektor: 031-788 27 67, Johannes Lyche
Biträdande rektor: 031-788 27 59 , Jeanette Bergman
Kurator: 031-14 43 34, Pontus Bill
Skolsköterska: 031-337 71 61, Ruth Trygg
Förskolechef: 073-518 07 57, Elisabet Winsnes

Ansökan

Ansökningsblankett till Brandströmska skolan Nylöse
Ansökningsblankett till Brandströmska Förskolorna

Jobba hos oss

Klicka här för lediga tjänster

Vill du anmäla ditt intresse för ev. kommande tjänster skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Vill du anmäla ditt intresse för lång eller korttids vikariat skicka ansökan till: info@brandstromska.se

Glöm inte ange vilken enhet, på Brandströmska, du är intresserad att vikariera på.

Synpunkter/Klagomål

Rutiner vid Synpunkter/Klagomål

Ledighetsansökan

Blankett för ansökan om ledighet för elever

Klagomål

Blankett för klagomål mot Brandströmska förskolor eller skola