Jobba hos oss

 

Brandströmska Skolor & Förskolor

Är du intresserad?

Generellt gäller att du är anställd av Stiftelsen för Kristen Skolverksamhet, med möjlig placering vid en eller flera enheter, Nylöse eller Livskraft i Biskopsgården, vilket kan skifta över tid. Eftersom skolorna/förskolorna vilar på kristen grund har all personal en personlig kristen tro med varierande hemvist i olika kyrkor och samfund.

 

Förskola

Förskollärare
Vi söker f.n. 2 förskollärare till våra förskolor i Biskopsgården/Livskraft och Gamlestaden/Nylöse.
Läs mer…

 

Skola

Vill du anmäla ditt intresse för ev. kommande tjänster
skicka ansökan till: info@brandstromska.se
Läs mer…

 

Vikarie

Vill du anmäla ditt intresse för lång eller korttids vikariat skicka ansökan till: info@brandstromska.se
Glöm inte ange vilken enhet, på Brandströmska, du är intresserad att vikariera på.
Läs mer…