Nu använder vi Admentum istället för SchoolSoft

admentum_logo-1

 – Alla vårdnadshavare och elever har fått ett mail med Inloggningsuppgifter.
Om du inte har fått det ännu kan du skicka ett mail till support@brandstromska.se

 – Admentums länk:
https://auth.admentum.se

 

Välkommen!

Brandströmska är fristående förskolor och grundskola på evangelisk kristen grund som drivs av en kristen stiftelse utan koppling till någon kyrka eller samfund. Genom att verksamheterna drivs i stiftelseform garanteras att vi inte är vinstutdelande.

I professionell verksamhet med kristna grundvärderingar, med en trygg, generös och kreativ atmosfär vill vi ge våra barn och elever goda framtidsutsikter och de bästa förutsättningarna för kunskap och kreativitet, och för att utvecklas till möjlighetstänkande individer.

Varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information!

 

Brandströmska är medlem i detta nationella nätverk.KrF Kristna Friskolerådet

 

Information till alla vårdnadshavare på Brandströmska

GDPR

Göteborg, 2018-05-22

Den 25 maj, 2018 kommer personuppgiftslagen, Pul, att ändras i Sverige till GDPR (General
Data Protection Regulation).
GDPR kommer att tillämpas i alla medlemsstater inom EU. Den stora skillnaden jämfört med Pul är att GDPR innebär att ett företag inte kan äga en uppgift om en person, utan bara låna den. De personuppgifter skolan hanterar behövs för att uppfylla skollagens krav, det vill säga för att utföra det som verksamheten kräver. För detta krävs inte samtycke men vi har ett krav på oss att ta göra kartläggning av alla personuppgifter, dokumenterade behovs-, risk- och sårbarhetsanalyser, policies, instruktioner, rutinbeskrivningar med mera. Detta kommer att ta mycket tid i anspråk. Gällande GRPR så har styrelsen ett personuppgiftsansvar, vilket
innebär att vi är ytterst ansvariga för att lagen följs. Skolan utser ett personuppgiftsbiträde som skall bevaka dessa frågor.
Stiftelsen arbetar för fullt med att säkerställa att all hantering av personuppgifter sker i enlighet med dessa nya direktiv.

Johannes Lyche, verksamhetschef
johannes.lyche@brandstromska.se
0735 180651