Välkommen!

Brandströmska är fristående förskolor och grundskola på evangelisk kristen grund som drivs av en kristen stiftelse utan koppling till någon kyrka eller samfund. Genom att verksamheterna drivs i stiftelseform garanteras att vi inte är vinstutdelande.

I professionell verksamhet med kristna grundvärderingar, med en trygg, generös och kreativ atmosfär vill vi ge våra barn och elever goda framtidsutsikter och de bästa förutsättningarna för kunskap och kreativitet, och för att utvecklas till möjlighetstänkande individer.

Varmt välkomna att kontakta oss för ytterligare information!

Brandströmska är medlem i detta nationella nätverk.KrF Kristna Friskolerådet