Fritids

Fritidshemmet har öppet 06.30-17.30 varje helgfri vardag med undantag för skoltiden. Vi har även heldagsomsorg på lov om behov finns. På sommaren stänger vi under fyra veckor (v. 28-31). 

Vi har morgonfritids på avdelning “Klippan” mellan 6.30-7.30. Därefter äter vi frukost i matsalen mellan 7.30-8.00 innan skolan startar. Efter 16.15 samlas alla barn som är kvar återigen på “Klippan”. 

 

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter men också genom att eleverna inspireras till nya upptäckter. Eleverna erbjuds en variation i arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som innefattar omsorg och lärande. Trygghet och att alla barn blir sedda är också viktiga ledord för oss.

Ansökan om plats i fritidshem finns att hämtas på expeditionen eller på hemsidan  Brandströmska skolan Nylöse.

Kontakta våra avdelningar

Stranden

031-12 06 98

Gläntan

031-12 20 39

Lunden/Dungen

031-10 85 81

Klippan

031-10 85 83

För att ha rätt till fritids ska något av följande vara uppfyllt:
  • Föräldern/föräldrarna ska arbeta (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Föräldern/föräldrarna ska studera (gäller båda om man som föräldrar bor ihop)
  • Barnet är beviljad vistelsetid på fritids på grund av barnets eller familjens situation (kräver utredning och beslut från rektor)
Rulla till toppen