Elevhälsa

Elevhälsan består av flera olika professioner så som rektor, specialpedagog, speciallärare, logoped, skolläkare, skolsköterska, kurator och psykolog. Dessa samverkar med pedagogerna för att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen. Första kontakten med oss inom elevhälsan sker främst genom elevens mentor. Rektorn har yttersta ansvaret för de beslut som fattas i elevhälsan. Rektor har också ansvar för att leda och fördela arbetet.

 

Vi jobbar utifrån skollagen, läroplanen, skolans likabehandlingsplan och utifrån Västbus rekommendationer. Här kan du läsa om vår handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling samt om vårt trygghetsteam.

Rektor, med ett särskilt ansvar för åk 7-9 

Jeanette Bergman

jeanette.bergman@brandstromska.se

031-788 27 59

 

Biträdande rektor åk 4-6 samt fritidshemmet

Mikael Ekespong 

mikael.ekespong@brandstromska.se

031-788 27 81

 

Biträdande rektor åk F-3 samt elevhälsan

Jennica Glans 

jennica.glans@brandstromska.se

031-788 27 83

 

Kurator

Pontus Bill

pontus.bill@brandstromska.se

031-144334

 

Logoped

Maria Langvik

maria.langvik@brandstromska.se

031-7894479

 

Specialpedagoger 

Petra Sinclair, ansvarig för åk f-5

petra.sinclair@brandstromska.se

031-140829 

 

Sylva Legat Odin, ansvarig för åk 6-9

sylva.legat-odin@brandstromska.se

031-145038

 

Alexandra Medin, åk 7-9

alexandra.medin@brandstromska.se

031-146108

 

Skolsköterska

Jeanette Karlsson

jeanette.karlsson@brandstromska.se

031-3377161

 

Skolläkare

Dag Ström

Kontaktas via skolsköterskan.

 

Skolpsykolog

Marian Iversen

Kontaktas via rektor.

Rulla till toppen