Förskolor

Nylöse & Livskraft

Brandströmska Förskolan Nylöse ligger centralt i Gamlestaden, Göteborg. Brandströmska Förskolan Livskraft ligger centralt i Biskopsgården vid Vårväderstorget.

Vi följer läroplanen för förskolan, Lpfö 2018. Förskolan Nylöse har för närvarande 50 barn i åldrarna 1-5 år och har tre hemvisten; Rubin, Smaragd och Safir. Förskolan Livskraft har för närvarande 55 barn i åldrarna 1-5 år med hemvisterna Vitsippan, Gulsippan och Blåsippan. Förskolornas öppettider är för Nylöse 07.00 till 17.00 och för Livskraft 06.00-17.00.

Förskolan Nylöse har en egen inhägnad gård i ena änden av skolgården. Alldeles bakom skolan ligger även en skog dit vi brukar gå minst en gång i veckan för att leka och utforska. Vi försöker vara ute varje dag, antingen på förmiddagen eller efter lunchen. Förskolan Livskraft har en egen inhägnad gård i direkt anslutning till förskolan.

Hur vi arbetar

Lärande omsorg och fostrande bildar helheten. Vi erbjuder barnen en allsidig och utmanande miljö där barnen gör egna val och på detta sätt själva påverka sin vardag på förskolan.

Vi vill att barnen utvecklar:
  • sin förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt känna/ge omsorg
  • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemma i vardagen
  • sin förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av kön, etnisk eller religiös bakgrund
  • respekt för allt levande och omsorg om miljön

Vi har en musikpedagog på varje enhet och arbetar enligt Suzukimodellen, vilket innebär att de äldre barnen varje dag övar fiol och de yngre har rytmik.

Vill du ansöka om en plats för ditt barn på en av våra förskolor?

Kontakta våra avdelningar

Nylöse

Rubin
031-337 71 64

 

Smaragd
031-337 71 63

 

Safir
031-337 71 62

Livskraft

Vit
031-337 71 65

 

Gul
031-337 71 66

 

Blå
031-337 71 67

Frågor & svar

Här är några vanliga frågor som vi som kristen friskola ofta får. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post, våra kontaktuppgifter hittar du här.

Är förskolan bara till för kristna?

Nej, den är öppen för alla.

Hur märks det att förskolan har en kristen profil?

Sånger med kristet budskap förekommer. Bordsbön innan maten och böcker med berättelser från Bibeln finns tillgängliga.

Vad kostar det att gå i skolan?

Vi har samma avgifter och regler som den kommunala förskolan.

Får barnen lunch i förskolan?

På förskolan Nylöse levereras maten av Kikkis Mat. På förskolan Livskraft tillagas maten på förskolan.

Vilka krav ställs på vårdnadshavarnas medverkan?

Det ställs inga krav, men vårdnadshavarna har alltid en viktig roll i skolan. Samarbetet med er ser vi som mycket viktigt för barnens utveckling och lärande.

Rulla till toppen